Υποστήριξη ορυχείου μεγάλης διαμέτρου PC Bar (Dia.18.0mm-24.0mm)

Υποστήριξη ορυχείου μεγάλης διαμέτρου PC Bar (Dia.18.0mm-24.0mm)