Χωρίς σύνδεση PC Strand

Χωρίς σύνδεση PC Strand

  • Unbonded (Galvanized )PC Strand

    Μη συνδεδεμένο (γαλβανισμένο) PC Strand

    Είναι στριμμένο με απλό στρογγυλό σύρμα ή γαλβανισμένο σύρμα. Στη γραμμή παραγωγής μη συνδεδεμένου (γαλβανισμένου) κλώνου, πρώτα, το ειδικό αντιδιαβρωτικό γράσο είναι επικαλυμμένο στην επιφάνεια του κλώνου για αντιδιαβρωτική και μείωση τριβής μεταξύ κλώνου και περιβλήματος, τότε η λιωμένη ρητίνη πολυαιθυλενίου (PE) υψηλής πυκνότητας είναι τυλιγμένο έξω από το σκέλος και αντιδιαβρωτικό γράσο, το οποίο συμπυκνώνεται και κρυσταλλώνεται για να σχηματίσει ένα περίβλημα για να προστατεύσει τον κλώνο από τη διάβρωση και να αποτρέψει τη συγκόλληση με σκυρόδεμα. Το περίεργο ...